• Şamanın Yolu

  • 2

    Şamanın Yolu

  • 3

    Şamanın Yolu

  • 4

    Şamanın Yolu


Bir nesne olarak ayna, içindeki şaman veya ruh ile onun dışındaki yaşayan insanlar (veya ruhlar) arasında duran bir ara karaktere sahiptir. Şamanların törenleri sırasında ruhlar saldırdığında şamanın aynası bir silaha dönüşebilir ve bunu parıldayan, göz kamaştıran ışığı sayesinde yapar.
Doğu Moğolistan'daki Buryatlar, şimşekli bir fırtına, büyük bir kavga ya da herhangi bir korkunç olay olduğunda, insanların aynanın üzerini bezle örtmeleri ve aynayı ters çevirmeleri gerektiğini, çünkü korkunç şeylerin odaya girmesinden korktuklarını söyler.
Normal zamanlarda bile küçük çocukların aynaya bakması yasaktır. Bunun nedeni, çok küçük yaştaki çocukların, normal görsel kapasiteye sahip yetişkinler için mümkün olmayan 'şeyleri' algılayabileceklerinin düşünülmesi ve ebeveynlerin dehşete düşeceklerinden korkmalarıdır. Eski aynaların ise, içinde olması gereken her türlü iyi ve kötü güçlü görüntüyü barındırdığı düşünülür. Ailenin dışına çıkmamalı, bu yüzden asla satılmamalı, yalnızca yok edilmelidir.
Doğu Moğolistan'daki Buryat şamanları koruma olarak her zaman bir veya iki ayna takarlar. Ayin yapmadıklarında bile kıyafetlerinin altında iki aynaları vardır, Şamanın baba tarafının ve anne tarafının yardımcısı olduğu söylenir.
C.Humprey