• Şamanın Yolu

  • 2

    Şamanın Yolu

  • 3

    Şamanın Yolu

  • 4

    Şamanın Yolu

Bu, davulun tek bir vuruşunun pek çok ses frekansı taşımasından kaynaklanır ve böylece itici güçler aynı anda beynin farklı sinir yolları boyunca taşınır.

Bunun da ötesinde, davul vuruşları genellikle düşük frekanslıdır. Bu da daha yüksek frekanslı bir sesten öte, bir davul sesinin çok daha fazla enerjiyi beyne taşıması anlamına gelmektedir.

Neher bunun mümkün olduğunu söyler, çünkü “kulağın düşük frekanslı alıcıları zarar görmeye karşı yüksek frekanslı hassas alıcılardan çok daha dirençlidir ve acı hissedilmeden önce sesin yüksek genliğine karşı koyabilir.

Kuzeybatı kıyılarında yaşayan Salish Kızılderililerinin Şamanik ruh danslarıyla ilgili yakın zamanda yapılan araştırmalar Neher'in bulduğu bilincin farklı bir konumuna neden olan ritmik davul vuruşlarının kapasitesini doğrulamaktadır.

M.Harner