• Şamanın Yolu

  • 2

    Şamanın Yolu

  • 3

    Şamanın Yolu

  • 4

    Şamanın Yolu

Eğitim-Ön Koşullar ve Gereksinimler

Bir şaman uygulayıcı olmak için kişinin, ızdırap ve acıyı dindirmek isteyen şefkatli ve akıllı, duygusal açıdan dengede, olgun bir yetişkin olması gerekir. Bunun ötesinde SDG'ye disiplin içinde yolculuk yapabilmeli ve başkasının gözetimi olmadan ruh yardımcılarıyla temas kurabilmelidir.

Batı tıbbı veya psikoterapi üzerine resmi eğitim almış olmak gerekli değildir veya özellikle aranan bir şart değildir.

Ders Programının Öğeleri
Kişi, Orta Dünyanın ötesine SSDG'ye yolculuk yapmayı öğrendikten sonra, genellikle uzun yıllara yayılan deneyim ile, bütün eğitimini yardımcı (hami) ruhlanndan alabjlir. Dikkat çekici bir şekilde kültürden bağımsız olarak şifa veren ruhların eğitimleri temelde aynıdır; bu da, şamanizmin dünya geneline yaygın bir sistem olmasında ki başlıca sebeptir. Bazı yerli kültürlerde şaman adayları, deneysel olarak eğitimlerini büyük oranda ruhlardan alırlar; diğer bazılarında ise önemli şifa yöntemlerini mevcut şamanlardan alır ve daha sonra bu bilgilerin üzerine, uygulama yaparak ve yolculuklarında yardımcı ruhlarıyla çalışarak deneysel yolla yeni bilgiler edinirler. Temel Şamanizm eğitiminde de bu ikinci yaklaşım benimsenmiştir.
Eğitim ile temel Şamanizm uygulayıcı olmak için aşağıdaki konular hakkında hem SG hem de SDG'de deneysel çalışmalar yapmak gereklidir:

1. Disiplin içinde ve Orta Dünyanın dışında SDG'ye yolculuk yapma amacıyla şamanik bilinç haline girmek ve çıkmak ve gerekli olduğu hallerde Orta Dünyada da SDG'yi algılamak.
2. İşitsel uyanm yoluyla Yukarı ve Aşağı Dünyalara şamanik yolculuk, her birindeki katların keşfedilmesi ve haritalandırılması, Orta Dünyada yolculuk yapılması. Söz konusu yolculuk, kişinin hami ruhlarını bulması ve birlikte çalışmasını da içerir.
3. Kehanet (şamanik teşhis dâhil).
4. Koruyucu ruhun geri kazanılması.
5. Şamanik çekip çıkarma şifası.
6. Ruhu geri getirme.
7. Ruhsal parçalanma ve hatırlama.
8. Şifa çalışması için gönüllü posesyon veya beden- lenme.
9. Deposesyon şifa çalışması
10. Psikopomp (ruh gütme) çalışması (ölüm halindeki veya ölmüş kişinin ızdırabının dindirilmesi; yeterli beceri kazanılmışsa öteki dünyaya geçişinde ruhlara "eşlik edilmesi").
11. Kişinin deneysel yolla hami ruhlarından aldığı bütün bilgiler.

Michael Harner