• Şamanın Yolu

  • 2

    Şamanın Yolu

  • 3

    Şamanın Yolu

  • 4

    Şamanın Yolu

Kamdavulumodel45    Kamdavulumodell4

Orta Asya Türk, Sibirya, Yakut, Altay ve Tuva Şamanlarında olduğu gibi, Amerika Yerli Kızılderili Şamanlarının en önemli aracı “davul” ve “tokmak”tır.

shamanicdrum4    shamanicdrum6

Amerikan Kızılderili ve Türk Şamanizmi arasındaki paralellikler akademik anlamda sosyal antropologlar, sosyologlar ve folklorcuları şaşırmağa devam ediyor. Özellikle Kuzey Amerikan Kızılderililerinin Davul desenleri ve giysileri Orta Asya ile büyük benzerlik göstermektedir.    

Eskimo Şamanı ile Yakut (Saka) Şamanı’nın törenlerde giydiği elbise ve ellerinde taşıdıkları davul”ları arasında çok az farklılık vardır.