• Şamanın Yolu

  • 2

    Şamanın Yolu

  • 3

    Şamanın Yolu

  • 4

    Şamanın Yolu


Şaman başlığı, bir şamanın giyiminde önemli bir parçadır. Altay şamanının başlığı bir şapka gibi kapalıdır, ancak Tsaatan (Moğolistan) şamanının şapkası açıktır. Açık alanın aracılığıyla şamanın ruhlarının girdiği düşünülür.
Tsaatan şaman başlığı baykuş tüyleri, süslemeler, püsküller ve kartal, hayvanlar ve insan yüzü ve kulak sembollerini taşır ve başlık kenarlarındaki yerleşim yerlerinde süslemelere sahiptir.
Şamanın giyimi, şamanın kabile kökenini gösterir; Tuva şamanın başlığı tüyleri ve şaman başlığı üzerindeki semboller, şamanın kabile kökenine bağlı olarak değişir; bu nedenle, Tuva şamanizmini diğer etnik grupların şamanizminden ayırmak için kullanılabilirler. Bir Tsaatan şaman için, başlığa büyük kaz ve kartal tüyleri, düğmeler takılır ve insan yüzünün resmi çizilirken, Altay tuva şamanının başlığına bakır aynalar, baykuş tüyleri, boncuklu süsler takılır. Başlıktaki tüylerin sayısı, ailenin nesil sayısını ve kabile farklılıklarını ifade edebilir.
Bir Tuva şamanın başlığı dikdörtgen şekildedir, 60 cm uzunluğundadır, kızıl- kahverengi renkte ve üzerinde herhangi bir resim bulunmaz. Başlığın her iki tarafına baykuş tüyleri, gelincik derisi, aynı uzunluktaki bir saçak veya püskül (manjig) ve antik bir madeni para takılır. Tsaatan şamanın cüppesi geyik derisinden yapılır ve bu, onun koruyucu ruhunun bir sembolüdür.