• Şamanın Yolu

  • 2

    Şamanın Yolu

  • 3

    Şamanın Yolu

  • 4

    Şamanın Yolu

 shamandrumAndrew Neher'in laboratuvar araştırmaları davul sesini merkezi sinir sisteminde değişimler yarattığını göstermiştir. 

Ritmik uyarış, beynin pek çok duyusal ve motor bölgesinde elektriksel hareketlere etki etmektedir.

saman davulu kam davulu satanlar

 Bilincin Şamanik Hali'ne girmenin temel araçları davul ve çıngıraktır. Şaman genellikle Bilincin Şamanik Hali'ne girmek ve orada kalmak için davulunu ve çıngırağını kullanır. Böylece bilinçsiz zihni otomatik olarak şamanik çalışmayla bağlantıya geçer.

kham4

Sibirya Şamanları ayin sırasında bir de davul kullanırlar. Şaman giysisinden daha eski olduğu anlaşılan bu alet, Şaman giysisinin bugün artık ortadan kalkmış olduğu yerlerde bile kendini korumuştur. Türk-Moğol halklarında Şaman davulları, genel çizgileri ile aynı biçimdedir.

Kamdavulumodel8

Tüm kültürlerde birçok şaman yolculuk ettikleri sırada bilinç durumlarını değiştirmek için monoton veya ritmik davul sesi kullanırlar. Çıngırak, zil ve sopaları kullanan gelenekler de mevcuttur. Avustralya'da şamanlar didgeridoo ve çubuk kullanırlar.

Kamdavulumodel4

KAM DAVULU ŞAMAN DAVULU

Davulun şamanlıkta özel bir rolü vardır, çünkü o, şamanı öte dünyaya taşıyan gerçek bir araçtır. Genellikle at ya da başka bir hayvanla yakından özdeşlik kurulur. Soyot'lar şamanlarının davullarını khamu-at diye isimlendirirler. Bu da 'şaman atı' anlamına gelir ve Altay şamanları davullarını at simgeleriyle süslerler. İnsan bilimci L.P.Potapov'un bir keşfi ilginçtir.

kamdavulu samandavulu

  * Kam Davulu Şaman Davulu *

Yerli halklar arasında davul, şimşegi, başlangıçtan beri var olan mevcudiyeti ve yaratılışı sembolize eder. 

Başlangıçtan beri var olan ses...

Büyük davul derin ve kuvvetli bir ses çıkarır, bu ses en eski şimşekle, yaşamı taşıyanla, eylemden önceki eylemle birleştirilir.

Çok sayıdaki Afrika davulu yağmur çağırmaya yarar. Kum saati şeklindeki Şiva davulu, bu Hindu tanrısının yaratıcı olduğu kadar yıkıcı olduğunu da anımsatır. Davulun vuruş sesine kalabalıklar uzun süre eşlik etmişlerdır.

kamşamandavulu

KAM ŞAMAN DAVULU

Günümüze kalan az sayıdaki şamanik davul şarkısı ruhları etkilemekten söz eder:

"Oturdum ve davulumu çalıyorum ve onun sesiyle dağlardaki hayvanları çağırıyorum. Büyük fırtınalar da dinler benim davulumu.