• Şamanın Yolu

  • 2

    Şamanın Yolu

  • 3

    Şamanın Yolu

  • 4

    Şamanın Yolu

Çoğu, aile içinde özel olarak icra edilir ve bazı Çukçilerin taşıdığı sihirli muskalar ve muskaların yanı sıra, hastaları iyileştirmek, düşmanları cezalandırmak, hayvancılıkta ve avlanmada iyi şanslar sağlamak ve zenginlik elde etmek için davul çalmak ve ilahiler söylemek şeklini alır. Çukçi şamanlığının (ve genel olarak şamanizmin), Sovyet hükümetinin din karşıtı politikalarından diğer dinlere göre daha az zarar gördüğü düşünülebilir. Şamanist faaliyetlerin çoğu evde gerçekleştiğinden, saldırılacak istikrarlı bir dini hiyerarşi yoktu ve bu nedenle şamanizmin yeraltında hayatta kalması nispeten kolaydı.
19. yüzyılın sonlarında Rus devleti destekli misyonerler Ortodoks Hıristiyanlığı Çukçiler arasında yaymayı başardılar ve 1917'den önce Çukçiler resmi olarak Rus Ortodoks'tu. Sovyet döneminde din karşıtı politikalar ve girişimler hem Rus Ortodoks Kilisesi'ne hem de Çukçi şamanlarına yönelikti . Bu dini geleneklerin her ikisi de 1991'den bu yana yeniden ortaya çıktı, ancak Çukçiler de 1991'den beri artan misyonerlik faaliyetlerine öncelikle Protestan misyonerler tarafından maruz kaldılar.

-Çukçi , Bering Boğazı boyunca Kuzey Amerika'ya bakan Sibirya'nın en kuzeydoğu kesiminde, çoğunlukla Çukçi yarımadasında veya Çukotka'da yaşayan bir Arktik halktır