• Şamanın Yolu

  • 2

    Şamanın Yolu

  • 3

    Şamanın Yolu

  • 4

    Şamanın Yolu

samanikyolculukİLK SEYAHAT

Şamanizm’in ilk deneysel uygulamasına hazırsınız Bu Alt Dünya daki tünel boyunca dolaşmayı içeren basit bir seyahat olacak. Yapmanız gereken tek şey tünelin içine gir­mek, belki ilerisinde ne olduğunu görmek ve sonra da dön­mek olacak. Başlamadan önce bunu iyice anladığınızdan emin olmalısınız.

Uygulama için bir davula (ya da Şamanik perküsyon müziğine) ve davulu çalarak size yardım edecek birine ya da bunlardan biri yksa kulaklık ve bir mp3 çalara ihtiyacınız olacak.

Buna ve tüm diğer Şamanik uygulamalara başlamadan önce sakinleşene ve gevşeyene kadar bekleyin. Son 24 saat içinde hiçbir uyuşturucu madde ya da alkol almamış olmanız gerekir, böylece odaklanışınız ve odaklanma gücünüz yerinde ve kafa karıştıran betimlemelere karşı aklınız berrak olur.

davul grafik kopyalaDr. Maxfield 1986 sonbaharında, temel şamanizm üzerine bir kurs alarak , ilk "davul yolculuğu"nu deneyimledi. Halüsinojen bir madde kullanmadan sadece davul ile, canlı şamanik ve arketip temaları içeren canlı görsel ve somatik imgeler yaşadı. Bu deneyim onu şaşırttı ve merak uyandırdı. Hipotezi, bir tür değişmiş bir bilinç durumuna girdiğiydi, meditatif bir durumla ilişkili, ancak onunla aynı olmayan bir durum. Eğer öyleyse, o zaman, hipotezine göre, bu deneyimin doğası, elektroensefalografi makinesi (EEG) ile beyin elektrik aktivitesini ölçerek daha iyi anlaşılabilirdi.

maxresdefault 1SŞAMANLAR VE AYNALAR
Şamanlar aynaları iki ana amaç için kullanırlar: kehanet için ve giysilerinin (manyak) bir parçası olarak. Şamanlar pürüzsüz tarafı dışarı bakacak şekilde aynalar takarlar.
Çoğu zaman birkaç aynaları vardır. Daurlar örneğinde bunlardan ikisi özellikle önemlidir; bir "kalp aynası" öne takılan ve arkaya takılan büyük bir "arka ayna".
Horchin'de şamanların aynası olmayabilir veya bir, üç, beş, yedi, dokuz veya on üç aynaları olabilir (Örneğin çağdaş bir Horchin kadın şamanı seans sırasında kalçalarının etrafına asılan, vücudunu çevreleyen ve her biri dışarıya bakan dokuz ayna takar. Bu Aynaların sayısı şamanın gücünün bir göstergesidir ve tam sayı olan on üç, coğrafi-kozmolojik bir anlama sahiptir - merkezde bir ve pusulanın noktalarında on iki . Başka bir deyişle, seanstaki şaman kendi yaşantısında merkezi bir konuma sahiptir.

kamlama Kamlama şamanların yönettikleri törenlere verilen addır. Şaman ayinidir.Farklı nedenlerle bu törenler yapılır.
Burada bir yakut şamanının yaptığı kamlamayı izleyebilirsiniz
Şamanın uygulamaları, giysileri, davulu ve kullandığı diğer araçlar bölgerele göre değişiklik gösterir.
Yakutistan'da şamanların yasaklandığı ve zulmedildiği bir dönem vardı, ancak onlara saygı duyuldu ve hala saygı duyuluyor. Dünyaları dolaşabildikleri, ruhlarla iletişim kurabildikleri, tedavisi olmayan hastalıkları iyileştirebildikleri ve hayvan olarak reenkarne olabildiklerine inanılıyor.

shamankaÇukçiler hala şamanizmi uyguluyor. Geleneksel dünya modelleri 3 alana bölünmüştür: Hayatın olduğu gibi devam ettiği dünya, iyi bir ölümle ölen ataların yaşadığı gökyüzü ve kötü ruhların ve hastalıklardan ölen insanların yaşadığı yeraltı dünyası. Şamanların hem üst dünyayı hem de yeraltı dünyasını ziyaret edebildiklerine inanılıyor.
Çoğu şaman mesleklerinde ruhların kendileri tarafından eğitildiğini iddia etse de bazıları daha yaşlı şamanlardan eğitim alır. Ritüelleri sırasında Chukchi şamanları transa girer , ruhlarla iletişim kurar ve onların onlar aracılığıyla konuşmasına, geleceği tahmin etmesine ve çeşitli türde büyüler yapmasına izin verir. Bu faaliyetlerin tümü mutlaka bir şamanın yardımını gerektirmez.

4d26b554e3377852de3c1de2fd420d75Kuzey Asya genellikle şamanizmin anayurdu olarak kabul edilir. Günlükler, anılar, biyografiler ve etnografik kanıtlar kadınların bu bölgede şamanlar olarak büyük, hatta erkeklerden daha büyük bir güce sahip olduğunu gösterir. Sibirya'daki Altay göçebeleri arasında örneğin, İ.Ö. 4 -6 yüzyıllar arasında tek şamanlar kadınlardı.İncelikle işlenmiş elbiseleriyle Ölüler ülkesinin Yolu'nu koruyan yaşlı kadınların ruhlarını temsil ederlerdi. Bu antik kocakarıların tüm şamanların ataları olduğu sanılır. Belgesel kayıtlar 11. yüzyılda Türki ve Moğol halkları arasında erkek ve kadın şamanlara ilişkin bölük pörçük raporlarla yeniden başlar. Daha anlaşılır bilgiler 13. yüzyılda Cengiz Han'ın tahta çıkarak Moğol İmparatorluğu'nun kurulduğu döneme rastlar.

mongol şamanŞaman Başlıkları
Bir şamanın giyimi ve araçları sayesinde, bir şaman Ongonları ile tanışmak için Gökyüzüne kadar seyahat edebilir.
Şamanlar ritüeller için özel kıyafetler giyerler. Bir tuva şamanın giyimi, başlık (kham bürt), elbise (kham hep, kham ton) ve ayakkabı (kham edik) olmak üzere üç ana kısımdan oluşur ve bu kıyafetlerle giyinen bir şaman, 'zırhlı bir şaman' olarak kabul edilir; bu nedenle, bir şaman, şaman kıyafetleriyle en güçlü ve korunan kabul edilir.

shaman drums7The Path to Spirit through Nature 

I have been working on Central Asian and Toltec shamanism for 25 years; I have been a healing practitioner and trainer for 20 years.
I personally do all the operations from the time the wood frames reach me, and carpentery, leather processes and drawings.

shaman drums5Saymalı Taş, Kırgızistan Tanrı Dağları'nın Fergana adlı tarım alanına açıldığı bölgede, Kögart Dağ Geçidi'nin ve nehrinin yakında, deniz seviyesinden 3000-3500 m. yükseklikte yer almaktadır. Saymalı Taş'ta ki ve hemen hemen yüzeyi kazımaya uygun olan her taşın üzerine sayıları on binin üzerinde olduğu tahmin edilen figürler yapılmıştır. Günümüzde bölge Saymalı Taş I ve Saymalı Taş II olarak iki ana bölüme ayrılmıştır.

michael harnerTEMEL ŞAMANİZM EĞİTİMİ VE UYGULAMASI- Michael Harner

Eğitim-Ön Koşullar ve Gereksinimler
Bir şaman uygulayıcı olmak için kişinin, ızdırap ve acıyı dindirmek isteyen şefkatli ve akıllı, duygusal açıdan dengede, olgun bir yetişkin olması gerekir. Bunun ötesinde SDG'ye disiplin içinde yolculuk yapabilmeli ve başkasının gözetimi olmadan ruh yardımcılarıyla temas kurabilmelidir.

 

 

kamdavulu844M. Zonrnickaja
Elde edilen bilgiler ışığında şaman danslarının farklı türleri olduğu bilinmektedir. Bu bağlamda, yerel gelenekler konusunda uzman olan P. D. Slepeov 1960 yılında Momok bölgesinde hasta bir kadın için düzenlenmiş olan şaman ayinine ilişkin şu bilgileri vermiştir: 

kam123

TATAR FOLKLOR VE HALK EDEBİYATINDA KAYIN AĞACI
Bütün topluluklarda en eski devirlerden beri benimsenen ve kutsal sayılan ağaçlar mevcuttur. Türkler için şamanizm devri ile yakından ilgili olan kutlu ağaçlardan birisi de kayın ağacıdır. Kayın, Tanrı’nın ağacı sayılır ve onun yerleştiği yer, Tanrı kutunu içine sindirir. Türk kültürünün ve mitolojisinin en önemli ağacı olan kayın, iyi ve koruyucu ruhların yeryüzüne inme yoludur. Örneğin, kadınların ve çocukların koruyucu ruhu Umay da, Tanrı’nın emriyle yeryüzüne indiğinde yanında iki kayın ağacı getirmiştir.

 

su kultuTÜRK DÜNYASI MASALLARINDA SU KÜLTÜ - Yrd. Doç. Dr. Kadriye TÜRKAN
Yer-su’nun bir parçası olan ‘su’ ve onun etrafında oluşan “su kültü” pek çok kültürde olduğu gibi, Türklerin tabiat kültleri içerisinde de ‘yer’ ile birlikte ilk sırada yer alır: “Türk yaratılış mitinde kozmos, sudan türemiştir, başka bir deyişle yaratılışın başlangıç nüvesi sudur. Bütün canlılar da sudan yaratılmıştır. 

 

Şamanizm - Mircea Eliade

Tuva Şamanizmi - Janyl Myrza Bapaeva 

shaman drums9Yakut Şamanlarında "Ana Hayvan" veya "Hayvan Ana" ve eski Şamanların yaşayan ruhu büyük rol oynar.

 "Hayvan Ana", Yakut Şamanına görünmeyen bir ruh şeklinde yardım eder. Bu ruh kendini ölüm veya doğum anlannda gösterir.

Yakut Şamanlarına yardım eden gizli ruh, "Hayvan Ana", çoğu zaman tüyleri demirden bir kuş şeklinde görünür.

Tüyleri demirden olan bu koruyucu kuş şeklindeki "Hayvan Ana" Şamanın sahip olduğu ağacın bir dalında tüner.

.

.wikipedia

keltegey

Keltegey, Altay şamanizminde Kam’ın (şamanın) koruyucu ruhudur. Keleni olarak da söylenir. Şaman kaçan ruhları geri getirmesi için Keleni’yi gönderir. Ama o her zaman şamanı dinlemez. 
Bir söylentiye göre göklerden yere inen bulutlar ile insanoğlunun birleşmesinden türemişlerdir. Sembolü hilaldir. Görünüşleri gülünç ve peltek dillidirler. Kekemelik yaparlar. Çok kıskançtırlar. Her iki ayağı da topaldır. Sözcük, dayanıklılık, büyüme gibi anlamlar ifade eder. Moğolca Helhe/Kelkiye sözcüğü iletişim kurmak demektir.

.

.wikipedia

turug Turuğ, Türk ve Moğol şamanizminde Şaman Ağacıdır. Moğollar Toruğ derler. Tanrı ilk şamanı yarattığında onun  evinin önüne sekiz dallı bir ağaç dikmiştir.

 Bu nedenle her şaman kendisini temsil eden bir ağaç diker. Bu ağaca “Turuğ” adı verilir. Turuğ, kelime anlamı  olarak dayanıklı, yerinde duran, ölümsüz demektir. Tör/Törü/Türe/Törö/Turo/Turu sözcükleri Moğolcada da  emir, düzen ve bunun yanında evlilik ve doğum anlamlarını bünyesinde barındırır. wikipedia

kamdavulu Şaman adaylarının sırra-erme rüyalarından birçoğu, "Dünyanın Merkezine", Evren Ağacının ve Evrensel Hakimin bulunduğu yere yapılan mistik bir yolculuk içermektedir.

Şaman, davulunun kasnağını bu ağaçları Yüce Varlığın bu iş için özel olarak düşürdüğü bir daldan yapar. Bu simgenin anlamı bizce içinde yer aldığı inançlar yurnağından açıkça belli olmaktadır :

 

 Kam Davulu

şamanik davul

"Başlangıçta, şamanizme olan ilgimiz bir "gerçek şaman" ile karşılaşarak şifâ bulmak ya da onun doğaüstü güçleri ile kutsanmak fantezisi ile iliş­kili idî. Yıllar geçtikçe, şamanizm ile ilgili odak noktamız da değişti; şimdi biz başkalarını iyileştirmek ve dünyâyı iyileştirmek için şaman olmak istiyoruz.Kitaplar, atölyeler ve şamanizm ile ilgili seminerler bu amaçla dünyâda yoğun olarak sunulmaktadır.

manyak5

 Victor Sanchez - "Başlangıçta, şamanizme olan ilgimiz bir "gerçek şaman" ile karşılaşarak şifâ bulmak ya da   onun doğaüstü güçleri ile kutsanmak fantezisi ile iliş­kili idî. Yıllar geçtikçe, şamanizm ile ilgili odak noktamız da   değişti; şimdi biz başkalarını iyileştirmek ve dünyâyı iyileştirmek için şaman olmak istiyoruz.

şaman kam 4

 Bir çok şamanik toplumda, Şaman'a, umutsuzluk, ruhsuzluk, moralsizlik veya depresyon şikayetiyle geldiğinizde, şu dört soruyu sorar;

native  Tüm özgün vizyonerler şaman olmanın kader olduğu konusunda hemfikirdir; şaman olmak bir çağrıdır.       Araştırılarak bulunan bir meslek değildir.Bir insanı şaman veya vizyoner olarak şekillendiren birçok inisiyasyon   deneyimi bulunur. Tipik olarak, yerli halk içindeki bir birey psikolojik kriz veya ölüme yakın deneyim yaşar ya da   hiçlikten gelen bir ses tarafından çağırılır.

18019335

  Kişinin şaman rolü için gönüllü olması veya kendini bir şaman olarak tanımlaması geleneksel olarak görünen     bir durum değildir.

  kham3

 Hıristiyanlık, şamanizmin kökünü kazıma girişiminde yalnız değildi. ironik bir şekilde, eski Sovyetler Birliği'nin  "Tanrısız" Komünizmi de şamanizmi Rusya'daki Sami yerleşimi de dâhil, Kuzey Avrasya için bir tehdit olarak  görmüştü. Sovyetler, Marksizm Leninizm'e göre ruhlar var olamayacağı için şamanların, sürekli olarak ruhlarla  temas kurmasını göze alamamıştır.