• Şamanın Yolu

  • 2

    Şamanın Yolu

  • 3

    Şamanın Yolu

  • 4

    Şamanın Yolu

Dr. Maxfield 1986 sonbaharında, temel şamanizm üzerine bir kurs alarak , ilk "davul yolculuğu"nu deneyimledi. Halüsinojen bir madde kullanmadan sadece davul ile, canlı şamanik ve arketip temaları içeren canlı görsel ve somatik imgeler yaşadı. Bu deneyim onu şaşırttı ve merak uyandırdı. Hipotezi, bir tür değişmiş bir bilinç durumuna girdiğiydi, meditatif bir durumla ilişkili, ancak onunla aynı olmayan bir durum. Eğer öyleyse, o zaman, hipotezine göre, bu deneyimin doğası, elektroensefalografi makinesi (EEG) ile beyin elektrik aktivitesini ölçerek daha iyi anlaşılabilirdi.

Üç yıl sonra, çeşitli davul çalma desenlerinin kortikal EEG ile ölçülen farklı beyin dalgası aktivitesi ile ilişkilendirilip ilişkilendirilemeyeceğini ve genelde, özellikle ritmik davul çalmanın konuyla ilgili subjektif deneyiminin ortak bir tema ile görsel veya duyusal imgeleri tetikleyip tetiklemediğini belirlemek amacıyla araştırmasına başladı. Bu araştırma Şaman Davulu, I Ching vuruşların kullanıldığı davul ve serbest vuruşlu davulu içeren bir araştırmanın sonuçlarıdır. Aynı zamanda grafik, Şaman Davulunun diğer 2 davul vuruşlarına göre daha etkili olduğunu gösteren bir grafiktir.
12 katılımcının deneyimleri şöyledir;
*Zaman Algısını Kaybetme: 12 katılımcının yedisinin, davul çalma oturumunun uzunluğu konusunda net bir hisse sahip olmamak ve zaman sürekliğini kaybetmiş olduğunu belirttiği tespit edildi.
*Hareket Algıları: 12 katılımcının onu biri veya daha fazlası Hareket Algısı yaşadı. Bu kategori, şunları hissetmeyi içerir: Vücudun veya vücut parçalarının atıp genişlediğini hissetme; Vücutta veya vücut parçalarında, özellikle baş, boğaz ve göğüs bölgelerinde basınç; Enerjinin vücut boyunca dalgalanarak hareket etmesi ve Uçma, spiralleşme, dans etme, koşma vb. gibi hisler.
Yüksek Uyarılma: 12 katılımcının dokuzunun, özellikle davul çalma oturumu sırasında ve/veya hemen sonrasında enerjik hale geldiklerini belirttiği tespit edildi.
* Sıcaklık Dalgalanmaları (Soğuk/Sıcak): 12 katılımcının altısının, ani sıcaklık değişiklikleri yaşadığı (örneğin, titreme, sıcaklıkla dolma, terleme) tespit edildi.
*Rahatlamış, Keskin/Belirgin: 12 katılımcının beşinin,*Rahatlamış, Keskin/Belirgin: 12 katılımcının beşinin, genellikle daha açık duygusal içerik yerine, özellikle rahatladıklarını, keskin olduklarını ve net olduklarını hissettiklerini fark ettiği tespit edildi.
* Rahatsızlık: 12 katılımcının beşi, duygusal veya fiziksel rahatsızlık durumlarının çeşitli olduğunu belirttiği tespit edildi.
*Yolculuk: 12 katılımcının beşinin deneyim açıklamaları, klasik şamanik yolculuk imgelerini içeriyordu, bir deliğe veya mağaraya gitme, bir tüp veya tünelde atılma, yukarı veya aşağı spiralleşme, inisiye olma, ters çevrilmiş bir ağaç tırmanma ve/veya güç hayvanlarının ve yardımcı müttefiklerin görünmesi gibi.
* Görüntüler: Canlı Görüntüler: Tüm 12 katılımcının bazı imgeleri vardı. 12 katılımcının sekizi, canlı görsel veya duyusal (somatik) imgeler yaşadıklarını belirtti.
*Yerliler: 12 katılımcının dokuzu Afrika, Tayland, Eskimo veya Kızılderili yerlilerini gördüğünü veya hissettiğini belirtti. Bu yerliler genellikle dans, şarkı veya şarkı söyleme, avlanma veya davul çalma içeren ritüel ve/veya törenlere katılıyorlardı.
*Hayvanlar/Manzaralar: 12 katılımcının yedisi geniş bir hayvan ve manzara imgeleri yelpazesi bildirdi.
*İnsanlar: 12 katılımcının dokuzu çocukluk arkadaşlarını veya geçmişteki önemli kişileri, "yüzü olmayan" öğretmenleri, tanımsız yüzleri hayal etti.
* Beden Dışı Deneyimler (BDD) / Ziyaretler: 12 katılımcının üçü, modülden ayrılma veya oturum sırasında bir varlık veya kişi tarafından ziyaret edilme deneyimine sahip olduklarını belirtti. Bu kategori, "Yolculuk"tan farklıdır çünkü geleneksel şamanik imgeler içermez.