• Şamanın Yolu

  • 2

    Şamanın Yolu

  • 3

    Şamanın Yolu

  • 4

    Şamanın Yolu

Ayrıca şamanların gördüğü itibar ve halk üzerindeki etkileri, yerel Komünist görevlilerin otoritesine karşı bir tehdit olarak görülmüştür. Güneydoğu Sibirya'daki Amur Nehri ve Çin'in en kuzey sınırı boyunca yaşayan insanların sadece şaman davuluna sahip olrnaları bile Kültür Devrimi sırasında Sovyetler veya Çinli Komünistler tarafından hemen oracıkta infaz veya ömür boyu hapse mahküm edilmeleri için yeterliydi.

Yüzlerce belki de binlerce adsız Sibirya yerlisi "aykırı" şamanik inançlan yüzünden çalışma kamplarında ya öldürüldüler ya da kendiliğinden öldüler. Şamanlann, tarih boyunca önemli diğer medeniyetler tarafından da zulme uğratıldıklan bilinen bir gerçektir. Buna Çin, Moğol ve İslam dünyası da dâhil. Örneğin; Orta Asya'ya yüzlerce yıl önce İslam girmeye başladığında, göğe yükselme deneyimlerine ilişkin iddialar kâfirlik sayılmıştır.
Özbekistan'da bir nevi şamanik uygulayıcılar halen daha varlıklannı sürdürse de, imam olarak kendilerini İslam içinde asimile etmişlerdir ve öteki dünyalara seyahat yapmazlar.Bu, sağduyulu bir yaklaşım.

Benzer olarak, Moğolistan'da şamanlar bir bir zamanlar Budizm adına infaz ediliyorlardı; yine Çin'de birçok yüzyıl boyunca Konfüçyüsçüler ve Budistler tarafından zulme uğratılmışlardır. Şamanların dünya genelinde uğradığı zulüm, merhamet içermese de, politik açıdan mantıklıdır; çünkü şamanizm özünde, resmi dinleri kuranların ve kontrol edenlerin otoritesini tehdit ettiği gibi, her türlü dinii, kendi politik güçlerine tehdit olarak değerlendirenler açısından da tehdittir.
M.Harner