• Şamanın Yolu

  • 2

    Şamanın Yolu

  • 3

    Şamanın Yolu

  • 4

    Şamanın Yolu

kamşamandavulu

KAM ŞAMAN DAVULU

Günümüze kalan az sayıdaki şamanik davul şarkısı ruhları etkilemekten söz eder:

"Oturdum ve davulumu çalıyorum ve onun sesiyle dağlardaki hayvanları çağırıyorum. Büyük fırtınalar da dinler benim davulumu.

 Oturdum ve davulumu çalıyorum ve fırtınayla gökgürültüsü yanıtlar onun sesini. Büyük kasırga diner, davulumun sesini duymak için.

Oturdum ve davulumu çalıyorum, gecenin ruhu gelir, dinler davulumu. Büyük rüzgar kuşu da kanat çırpmaz artık onun sesini duymak için.

Oturdum ve davulumu çalıyorum ve suyun ruhu duyar, çıkar yüzeye. Ormanın ruhu da susturur tüm hışırtıları ve dinler davulumu.

Oturdum ve davulumu çalıyorum ve siyah adam çıkar sudan sesini dinlemek için davulumun.

Şimşek, gökgürültüsü, fırtınalar, rüzgarlar, ormanın ruhu, kasırga, suyun ruhu ve gecenin ruhu toplanırlar ve dinlerler davulumun sesini."

Anonim