• Şamanın Yolu

  • 2

    Şamanın Yolu

  • 3

    Şamanın Yolu

  • 4

    Şamanın Yolu

 

Ana Hatlarıyla Türk Şamanlığı - Fuzuli Bayat
Türklük ve Şamanlık - Wilhelm Radloff
Şamanizm - Michel Perrin
Şamanizm - Christa Mackinnon