• Şamanın Yolu

  • Şamanın Yolu

  • Şamanın Yolu

  • Şamanın Yolu

 

Ana Hatlarıyla Türk Şamanlığı - Fuzuli Bayat
Türklük ve Şamanlık - Wilhelm Radloff
Şamanizm - Michel Perrin
Şamanizm - Christa Mackinnon